Tím

Mgr. Barbora Lišková
Mgr. Barbora Lišková
office manažér

Barbora Lišková je absolventkou Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, študijného odboru ekonomika a manažment podniku. Barbora zabezpečuje chod advokátskej kancelárie L/R/P advokáti z personálneho, organizačného a technického hľadiska. V mene kancelárie komunikuje s internými a externými partnermi, súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj jednotlivými členmi tímu kancelárie, ktorým poskytuje výraznú administratívnu podporu a pomoc v záujme zefektívnenia a skvalitnenia poskytovaných právnych služieb.