MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“

MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“

Mary’s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Ako advokátska kancelária chápeme dôležitosť aktivity vyvíjanej proti nedostatku jedla a v snahe podpory vzdelania detí a mladých, a preto sme sa stali podporovateľmi hnutia MARY'S MEALS. Posolstvom projektu je boj s hladom vo svete a snaha zabezpečiť jedlo pre deti z najchudobnejších krajín. Toto medzinárodné charitatívne hnutie zavádza v hladujúcich krajinách systém školského stravovania, v ktorom deťom jedlo z lokálne vypestovaných surovín pripravuje, bez nároku na odmenu, vyše 80 tisíc dobrovoľníkov z tamojších komunít. Deti tak majú okrem jedla umožnený aj prístup k vzdelaniu, ktoré im otvára cestu von z chudoby. Zásluhou Mary's Meals je každý školský deň nasýtených vyše 1,6 milióna detí z 19 krajín rozvojového sveta.

Cieľom projektu je, aby každé dieťa dostávalo aspoň jedno teplé jedlo denne v mieste, kde sa vzdeláva a aby tak tí, ktorí majú viac ako potrebujú, sa mohli deliť s tými, ktorým sa nedostáva ani tých najzákladnejších potrieb.

Občianske združenie Mary's Meals Slovensko má vyhlásenú verejnú zbierku, z ktorej vďaka dobrovoľníckej práci jej členov a podporovateľov odvádza 100% prijatých príspevkov priamo na projekt školského stravovania Mary’s Meals. Ak by ste chceli pomôcť meniť svet k lepšiemu, máte možnosť podporiť tento krásny projekt tu: Mary's Meals Slovensko.

Rovnako, v prípade záujmu o poradenstvo v súvislosti so založením a činnosťou neziskovej organizácie, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie.


Možno nedokážeme zmeniť hlad vo svete, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu a to stojí za to.