Referencie

Članok 1
Mesto Modra

Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. zastupovala mesto Modra v súdnom spore o náhradu škody za 293.575, 78 EUR, ktorý bol tiež predmetom miestneho referenda. Súd napokon rozhodol v prospech nášho klienta a mestský rozpočet bol tak ušetrený značnej finančnej čiastky. 

 
viac
Članok 1
Žitava Park

Právne poradenstvo sme zabezpečovali obchodnej spoločnosti Žitava Park, a.s., ktorá realizuje projekt „Obytná zóna Žitava Park“ v meste Vráble. V rámci tohto projektu plánuje zrealizovať výstavbu 118 rodinných domov. Sme radi, že sme mohli prispieť svojou činnosťou k prvému kroku pri realizácií tohto stavebného zámeru. 

 
viac
Članok 1
Investičné a zverenecké fondy

Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti investičných a zvereneckých fondov. Profesionalitu a vysokú kvalitu služieb znásobuje spolupráca s významnými hráčmi venujúcimi sa investičným a zvereneckým fondom v Slovenskej republike a Českej republike. Sú nimi renomované správcovské spoločnosti, daňoví a ekonomickí poradcovia a audítorské spoločnosti.

 
viac