Pro bono

Članok 1
ÚSMEV AKO DAR: „CHCEME, ABY RODINY, DETI I MLADÍ ĽUDIA NESTRÁCALI ÚSMEV.“
Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Aj ako advokátska kancelária vnímame súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín s deťmi, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Rozhodli sme sa preto spolupracovať s organizáciou Úsmev ako dar a ponúknuť im svoje odborné znalosti a skúsenosti cez pro bono právne poradenstvo. Posolstvom združenia Spoločnosť p...
 
viac
Članok 1
MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“
Mary’s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Ako advokátska kancelária chápeme dôležitosť aktivity vyvíjanej proti nedostatku jedla a v snahe podpory vzdelania detí a mladých, a preto sme sa stali podporovateľmi hnutia MARY'S MEALS. Posolstvom projektu je boj s hladom vo svete a snaha zabezpečiť jedlo pre deti z najchudobnejších krajín. Toto medzinárodné charitatívne hnutie zavá...
 
viac
Članok 1
RÚŠKA MESTÁM A OBCIAM
Naša advokátska kancelária zabezpečila dodanie ochranných rúšok počas pandémie COVID19 niekoľkým mestám a obciam na Slovensku. Aj vďaka našej kancelárii bolo ochránené zdravie mnohých seniorov a ľudí prvého kontaktu. Rúška sme darovali mestám Senec a Hriňová a obciam Chorvátsky Grob, Divín a Halíč.
 
viac
PODPORUJEME:ŠITIE RÚŠOK DÁVA PRÁCU ĽUDOM SO SOCIÁLNYM A ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Občianske združenie Pokoj a dobro - pomoc utečencom založilo sociálny podnik Breco s.r.o., v ktorom si niekoľko ich členov našlo prácu. Firma sa snaží poskytovať vhodné pracovné príležitosti a sp...