PODPORUJEME:ŠITIE RÚŠOK DÁVA PRÁCU ĽUDOM SO SOCIÁLNYM A ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

PODPORUJEME:ŠITIE RÚŠOK DÁVA PRÁCU ĽUDOM SO SOCIÁLNYM A ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Občianske združenie Pokoj a dobro - pomoc utečencom založilo sociálny podnik Breco s.r.o., v ktorom si niekoľko ich členov našlo prácu. Firma sa snaží poskytovať vhodné pracovné príležitosti a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Zisk z predaja výrobkov je v plnej miere použitý na sociálnu a charitatívnu službu. Doteraz vyrábali najmä rohože a materiály pre modelovanie, v období pandémie koronavírusu však vo veľkom vyrábajú tak potrebné ochranné rúška.Hlavným posolstvom podniku je výrok Jána Pavla II.: „Práca je každodenným vyjadrením lásky“.

Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. sa rozhodla podporiť činnosť tejto komunity kúpou špeciálnych strojov, najmä výkonného laseru na rezanie textílií, ktoré zjednodušujú celkovú výrobu rúška.

Laser je určený na rezanie nekovových materiálov, s automatickým posunom a naraz reže niekoľko vrstiev látky. Disponuje vlastnou pamäťou alebo pracuje podľa predlohy z pripojeného počítača. Sám si vypočíta najrýchlejší a najúčinnejší spôsob rezania. Po oboznámení sa s touto technológiou, majú pracovníci možnosť vyrobiť tisíce kusov ochranných rúšok denne. Rúška sú následne distribuované okolitým samosprávam, ako aj súkromným firmám či jednotlivcom. Aktivitu podniku ocenili najmä samosprávy, ktoré dodávajú rúška svojim sociálnym pracovníkom a seniorom, ďalej ľudom v hospicoch, denných stacionároch, domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a pod. Práve občianske združenie má veľkú zásluhu na tom, že im ich samosprávy vedia zabezpečiť.

Okrem laseru, ktorý naša advokátska kancelária sponzorsky podniku zabezpečila, netreba opomenúť usilovnosť a pracovitosť členov združenia, ako aj veľkodušnosť jedincov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zabezpečení výroby ochranných rúšok. Zaujímavosťou je, že medzi zamestnankyňami mal sociálny podnik iba jedinú krajčírku a k dispozícii iba jeden profesionálny šijací stroj. Vedenie podniku sa preto rozhodlo osloviť krajčírky z okolia, a tak sa v spolupráci s nimi, darí v značnej miere uspokojiť dopyt po rúškach.  V podniku vyrábajú dokonca aj ochranné rúška s filtrom, z hrubej netkanej textílie, avšak nedostatkovým tovarom sa stali gumičky na rúška, ktoré je v období pandémie na Slovensku problém zabezpečiť. Zamestnanci sa vynašli a začali ich rezať z gumených roliek. Takmer všetok materiál bol pôvodne zadovážený na úplne iný účel, no v tejto situácii dostala ochrana zdravia absolútnu prednosť. 

Na dielňu vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre sa obrátili dokonca aj zástupcovia nemocnice na bratislavských Kramároch. Pre ich lekárov vyrobilo občianske združenie niekoľko desiatok špeciálne upravených rúšok s filtrom, ktoré nemocnici sponzorsky darovalo. 

Výrobu ochranných rúšok irackými kresťanmi pod záštitou otca Brenkusa považujeme za ukážkový príklad pomoci, kedy je možné po zomknutí spoločných síl, zvládnuť aj tak extrémne náročné situácie, aké postihlo ľudstvo v súvislosti s pandémiou COVID 19. 

V našej advokátskej kancelárii sme radi, že sme mali príležitosť pomôcť sociálnemu podniku dodať spomínané stroje a zefektívniť tak výrobu ochranných rúšok pre širokú vrstvu obyvateľstva.

Pomáhajme si navzájom aj naďalej!