ÚSMEV AKO DAR: „CHCEME, ABY RODINY, DETI I MLADÍ ĽUDIA NESTRÁCALI ÚSMEV.“

ÚSMEV AKO DAR: „CHCEME, ABY RODINY, DETI I MLADÍ ĽUDIA NESTRÁCALI ÚSMEV.“

Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Aj ako advokátska kancelária vnímame súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín s deťmi, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Rozhodli sme sa preto spolupracovať s organizáciou Úsmev ako dar a ponúknuť im svoje odborné znalosti a skúsenosti cez pro bono právne poradenstvo.

Posolstvom združenia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je , okrem iného, pomáhať rodinám či chovancom z detských domovov v ich ťažkých životných situáciách, rozširovať rodinné kruhy okolo dieťaťa a budovať centrá poskytujúce konkrétnu pomoc v núdzi po celom Slovenku.

Prisľúbili sme pomoc pre celé rodiny, osamelých rodičov a ich deti, ale aj spomínaným chovancom z detských domovov, ktorí bojujú s ťažkou životnou situáciou alebo sa ocitli v núdzi, nielen v dôsledku pandémie COVID-19, ale pre ťažký životný osud.

Spoločným záujmom našej advokátskej kancelárie a organizácie Úsmev ako dar je poskytnúť týmto rodinám, osamelým rodičom, deťom aj mladým ľuďom čo najkomplexnejšiu a najefektívnejšiu pomoc v ich konkrétnej situácii.


Vyčaríme spoločne úsmev rodinám, mladým ľuďom a deťom z detských domovov, pri vstupe do skutočného života a v prípadoch, kedy to najviac potrebujú.