Outsourcing právnych služieb

Zastrešujeme všetky právne oblasti a služby, ktoré progresívna firma potrebuje. Suplujeme jej právne oddelenie v celom komplexe služieb od poradenstva, cez právne analýzy až po zastupovanie v pasívnych a aktívnych sporoch.