Tím

JUDr. Lucia Ďuricová
JUDr. Lucia Ďuricová
advokátsky koncipient

Lucia Maliková absolvovala Paneurópsku vysokú školu v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia získala skúsenosti v advokátskych kanceláriách so zameraním na obchodné právo, či legislatívu týkajúcu sa územnej samosprávy. Pôsobila aj v exekútorskom úrade, kde participovala na procese vymáhania pohľadávok v rámci exekučného konania. V advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a medicínskeho práva. Na uvedené účely pripravuje zmluvnú dokumentáciu, právne podania, stanoviská, analýzy a inú rôznorodú dokumentáciu.

21.04.2022  
Právomoc obce ustanovovať pravidlá času predaja
Dlhodobým cieľom obce, ako subjektu, ktorý má najbližší kontakt so svojimi obyvateľmi, je zabezpečovať a vytvárať podmienky pre pohodlné bývanie, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultú...