Tím

Julianna Lantošová
Julianna Lantošová
asistent advokáta

Julianna Lantošová zabezpečuje v rámci advokátskej kancelárie L/R/P advokáti komunikáciu s internými a externými partnermi, súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj jednotlivými členmi tímu kancelárie, ktorým poskytuje administratívnu podporu.