Tím

Mgr. Kristián Kiska
Mgr. Kristián Kiska
advokátsky koncipient

Kristián je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Od úspešného absolvovania štúdia práva v roku 2021 pôsobí v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. na pozícii advokátsky koncipient. V rámci svojej praxe poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti občianskeho a rodinného práva, obchodného a korporátneho práva, správneho a komunálneho práva. V uvedených odvetviach práva sa podľa požiadaviek a potrieb klientov podieľa na príprave právnych podaní, analýz, zmluvnej dokumentácie a iných právnych podkladov. Participuje aj pri monitoringu a reportingu legislatívnych zmien.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.