Tím

Mgr. Veronika Koberová
Mgr. Veronika Koberová
office manažér

Veronika Koberová je absolventkou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, študijného odboru ekonomika a manažment podniku. Veronika zabezpečuje administratívnu podporu a chod pobočky advokátskej kancelárie v Poprade. V mene advokátskej kancelárie komunikuje s internými a externými partnermi, súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy ako aj jednotlivými členmi tímu.