17.06.2020

Môže byť použitá profilová fotografia z nezabezpečeného účtu na Facebooku?

Môže byť použitá profilová fotografia z nezabezpečeného účtu na Facebooku?

Použitie fotografie z nezabezpečeného profilu na Facebooku treťou osobou nie je dovolené automaticky. Treba sa pozerať na konkrétne okolnosti zverejnenia a chrániť záujmy osoby, prejavy informačných médií a právo verejnosti na informácie. Do pozornosti dávame v tejto súvislosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky k použitiu profilovej fotografie z nezabezpečeného účtu dotknutej osoby na Facebooku, ktoré uvádza:

„V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ďalším zverejnením ani naplnenie predpokladov zákonnej spravodajskej licencie, ale vždy je treba sa zaoberať hľadiskom primeranosti so zreteľom ku konkrétnym okolnostiam zverejnenia a chrániť nielen slobodu prejavu informačných médií a právo verejnosti na informácie, ale tiež oprávnené záujmy zobrazenej osoby.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15. 10. 2019, spis. zn.: 25 Cdo 1778/2019)

Súd v odvôvodnení uviedol, že profilová fotografia dovolateľky bola zverejnená pri článkoch informujúcich o smrti jej kamarátky. Článok obsahoval fotogalériu z miesta činu a fotografia bola doplnená textom: „Kamarátka, ktorá bola svedkyňou po úmrtí otehotnela a stala sa matkou. Či je otcom druhý svedok nie je známe.“ (pozn. dovolateľka bola na fotografii tehotná). Súd považoval spojenie fotografie s citovaným textom za zásah do dôstojnosti a cti dovolateľky Ani dovolaciemu súdu totiž nie je zrejmé, ako jej materstvo a dohady o otcovstve súvisia s informovaním verejnosti o smrti kamarátky dovolateľky. Formulácia textu podľa súdu nemohla u bežného čitateľa vyvolať dojem oznámenia „milej povinnosti“ (ako sa bránil spravodajský server) týkajúcej sa dovolateľky, ale naopak - vyvolať špekulácie o otcovstve dieťaťa, čím môže znížiť a znevážiť dôstojnosť a česť dovolateľky. 

Najvyšší súd ČR rozhodol, že ide o zásah do dôstojnosti a cti a fotka, napriek nezabezpečenému účtu, nemôže byť automaticky ďalej zverejňovaná či používaná v spravodajských článkoch. Najvyšší súd ČR ako problematický vnímal kontext ďalšieho zverejnenia fotografie, vrátane sprievodného textu umiestneného pri fotografii. Súdy nižšej inštancie boli v tomto prípade na strane spravodajského servera a dostupnosť fotky na nezabezpečenom účte na Facebooku chápali ako dôkaz jej verejného charakteru, vrátane možnosti jej ďalšieho voľného použitia. Rozhodnutie a názor Najvyššieho súdu teda posilňuje právne postavenie jednotlivcov pri používaní sociálnych sietí.

Je Váš účet zabezpečený?

Facebook zaviedol na prelome rokov 2019/2020 inováciu, a to monitoring aktivity užívateľa mimo Facebooku. Znamená to, že Facebook robí priamo vo Vašom profile zoznam internetových stránok, ktoré ste ako užívateľ navštívili. V tomto prípade však nejde o cookies, ale v profile sú vyslovene odkazy a zoznam navštívených stránok, napr. keď si v Exploreri a pod. pozriete históriu. Facebook to urobil spôsobom že táto forma profilovania už je predvolená a predsúhlasená . Dobrou správou je, že v nastaveniach Vášho profilu si toto automatické povolenie môžete odstrániť.

Tip od nás, ako mať svoj účet na Facebooku pod kontrolou:

1. V nastaveniach si v ľavom stĺpci zvoľte „Vaše informácie na Facebooku“;

2. Zobrazte kolónku „Aktivita mimo Facebooku“ a stlačte „Zobraziť“;

3. vpravo hore zvoľte „Vymazať históriu“ je Vám ponúknutá aj možnosť „Spravovať svoju aktivitu mimo Facebooku“ a zadajte Vaše prihlasovacie heslo

4. Vyberte si „Spravovať budúcu aktivitu“

5. v otvorenom okne si vyberte „Spravovať budúcu aktivitu“ a predvolený súhlas vypnite.