Investičné a zverenecké fondy

Investičné a zverenecké fondy

Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti investičných a zvereneckých fondov. Profesionalitu a vysokú kvalitu služieb znásobuje spolupráca s významnými hráčmi venujúcimi sa investičným a zvereneckým fondom v Slovenskej republike a Českej republike. Sú nimi renomované správcovské spoločnosti, daňoví a ekonomickí poradcovia a audítorské spoločnosti.