Žitava Park

Žitava Park

Právne poradenstvo sme zabezpečovali obchodnej spoločnosti Žitava Park, a.s., ktorá realizuje projekt „Obytná zóna Žitava Park“ v meste Vráble. V rámci tohto projektu plánuje zrealizovať výstavbu 118 rodinných domov. Sme radi, že sme mohli prispieť svojou činnosťou k prvému kroku pri realizácií tohto stavebného zámeru.