Tím

JUDr. Lukáš Bielovič
JUDr. Lukáš Bielovič
riadiaci advokát

Advokát, špecialista na právo nehnuteľností, stavebný zákon a oblasť developmentu. Poskytuje komplexné právne poradenstvo klientom v rámci týchto oblastí. Jeho služby zahŕňajú prípravu investičných projektov, zastupovanie v územnom a stavebnom konaní a predaj týchto projektov.


Vzdelanie

2011 Paneurópska vysoká škola v Bratislave - Právnická fakulta (JUDr.)

2007 Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2012 Slovenská advokátska komora


Projekty

Právo nehnuteľností a záväzkové a správne právo

• akvizícia zahraničného obchodného domu s nábytkom v krajskom meste SR, komplexné právne zastupovanie od due diligence, nadobudnutia pozemkov až po kolaudáciu a spustenie obchodnej prevádzky,

• komplexné právne zastupovanie klienta pri výstavbe polyfunkčného objektu v Košiciach až po jeho kolaudáciu a prenájom administratívnych priestorov jednotlivým nájomcom,

• komplexné právne zastupovanie klienta pri nadobudnutí záujmového územia (vrátane due diligence), výstavbe retailového parku v Banskej Bystrici až po jeho kolaudáciu a prenájom obchodných priestorov jednotlivým nájomcom,

• komplexné majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre účely výstavby diaľničného úseku.

Obchodné a záväzkové právo

• komplexné právne poradenstvo pri predaji spoločnosti vlastniacej fotovoltickú elektráreň od nastavenia modelu predaja až po vysporiadanie všetkých vzájomných (otvorených) vzťahov medzi obchodnými stranami.

Právo nehnuteľností a záväzkové právo

• zastupovanie klienta pri kúpe administratívno-logistického parku v Bratislave, vrátane vstupného posúdenia existujúcich vzťahov viažucich sa k jednotlivým častiam parku (due diligence) a odstránenia identifikovaných právnych vád.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


15.06.2021  
5G vysielače v intraviláne obce
V uplynulých mesiacoch spoločnosťou rezonovala téma 5G sietí. Nová technológia 5G sietí má priniesť mnoho benefitov, od výrazného nárastu prenosovej rýchlosti dát a komunikácie až po revolučné možnost...
17.07.2023  
Alkohol za volantom – hrozba pre všetkých
Vodiči motorových vozidiel čelia na svojich cestách mnohým nástrahám. Avšak tým najvážnejším faktorom, ktorý znemožňuje plynulú a zodpovednú jazdu je prítomnosť alkoholu. Tento nebezpečný fenomén už s...