Alkohol za volantom – hrozba pre všetkých

Alkohol za volantom – hrozba pre všetkých

Vodiči motorových vozidiel čelia na svojich cestách mnohým nástrahám. Avšak tým najvážnejším faktorom, ktorý znemožňuje plynulú a zodpovednú jazdu je prítomnosť alkoholu. Tento nebezpečný fenomén už spôsobil množstvo dopravných nehôd, ktorých následky boli neraz fatálne.


Alkohol za volant rozhodne nepatrí a to nielen z právneho, ale aj morálneho a bezpečnostného hľadiska. Zákon o cestnej premávke uvádza, že vodič nesmie viesť motorové vozidlo v čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Samotný zákon síce neupravuje nulovú toleranciu alkoholu za volantom explicitne, no je dôležité si uvedomiť, že na Slovensku sa netoleruje žiadna hodnota alkoholu v krvi v porovnaní s inými európskymi krajinami, ako sú Rakúsko, Francúzsko alebo Grécko.


Kedy hovoríme o priestupku a kedy o trestnom čine?

Vodič, ktorý viedol motorové vozidlo po požití alkoholu, nielenže porušil zákon, ale aj mu hrozí trest, ktorý závisí od množstva alkoholu v krvi. V prípade, že sa podrobí dychovému testu a ten potvrdí hodnotu vyššiu ako nulovú, no zároveň nižšiu ako jedno promile alkoholu v krvi, ide o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Takýto priestupok sa považuje za úmyselne spáchaný a vodičovi hrozí okrem peňažnej pokuty v rozpätí od 200 do 1 000 eur aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na dobu piatich rokov.


Omnoho závažnejšia situácia nastane v prípade namerania alkoholu v množstve viac ako jedno promile alkoholu v krvi. V takom prípade je ohrozená nielen bezpečnosť a zdravie vodiča motorového vozidla a jeho spolujazdcov, ale aj bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.


Takýto nezodpovedný vodič sa už dopúšťa trestného činu, za ktorý mu podľa § 289 Trestného zákona hrozí odňatie slobody až na dvanásť mesiacov. Odňatie slobody je povinne spojené aj so zákazom činnosti viesť motorové vozidlo minimálne na obdobie jedného roka. V tomto prípade sa, na rozdiel od priestupku, ukladá trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vždy.


Čo hovoria štatistiky?

Podľa štatistík polície bolo len minulý rok odhalených viac ako 10 000 pozitívnych dychových skúšok. Z nich malo takmer 4 500 vodičov hladinu alkoholu za posledný rok viac ako jedno promile, čo je veľmi znepokojujúce číslo. Treba mať na pamäti, že konzumácia aj dvoch alebo troch veľkých pív pred jazdou môže viesť k prekročeniu tejto hranice.


Slováci a benevolentné zákony

Pri tejto príležitosti je dôležité si uvedomiť, že prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, o ktorom sme hovorili vyššie, sa radí medzi ohrozovacie trestné činy, nie však medzi poruchové trestné činy. Podľa polície sa viac ako tisíc vodičov motorových vozidiel v období od januára do septembra 2022 dopustilo spáchania poruchového trestného činu, keď spôsobili dopravnú nehodu v dôsledku požitia alkoholu pred jazdou. Za tento čin sa udeľujú tresty oveľa prísnejšie. Ako najtragickejší príklad môžeme uviesť trestný čin usmrtenia. Ak mal vodič, ktorý viedol motorové vozidlo v krvi viac ako jedno promile alkoholu a spôsobí smrť inému v dôsledku nedbanlivosti, hrozí mu trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.


Novela zákona navrhuje nové sadzby trestov

Tresty za alkohol za volantom na Slovensku sú pomerne nízke. Často sa stáva, že vodiči, ktorí spáchajú prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, dostanú len peňažný trest a v horšom prípade podmienečný trest odňatia slobody. Zmenu by mohol priniesť nový návrh novely Trestného zákona, ktorý momentálne prechádza hodnotením a pripomienkovým konaním.


Ak bude novela zákona v parlamente prijatá, zavedie sa nový inštitút krátkodobého trestu odňatia slobody. Budú existovať dve možnosti. V prvom prípade bude možné uložiť páchateľovi krátkodobý trest odňatia slobody trvajúci dva až štyri týždne. V druhom prípade súd uloží trojmesačný trest odňatia slobody, ktorý bude sprevádzaný špeciálnym resocializačným programom. Tento nový inštitút má slúžiť predovšetkým ako prevencia proti alkoholu za volantom, keďže súčasné štatistiky sú veľmi znepokojujúce. Okrem týchto zmien je v pláne aj zavedenie pojmu "stav ťažkej opitosti". Ide o prípady, keď vodič motorového vozidla má v krvi viac ako 2 promile alkoholu. Sadzby trestov za zákaz činnosti viesť motorové vozidlo a trest odňatia slobody by boli výrazne prísnejšie ako v súčasnosti. Rovnako sa plánuje aj omnoho zvýšenie trestov v prípade smrteľných následkov v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu.


Treba byť zodpovedný

Treba si uvedomiť, že alkohol za volantom rozhodne nepatrí, nielen z právneho, ale aj morálneho a bezpečnostného hľadiska. Každoročne dochádza na slovenských cestách k zbytočnej strate desiatok životov v dôsledku tohto problému. Polícia sa snaží osvetou v tejto oblasti a čoraz častejšie organizuje akcie na odhalenie takýchto nezodpovedných vodičov. Zdá sa však, že niektorí slovenskí vodiči sú nevychovateľní a benevolentne nastavené zákony v tejto oblasti nedokážu zabezpečiť dostatočné dôsledky. Dúfajme, že návrh novely Trestného zákona, ktorý momentálne prechádza procesom pripomienkovania, prinesie zmeny a zvýšenú ochranu pre všetkých zodpovedných účastníkov cestnej premávky voči hrozbám alkoholu za volantom.


JUDr. Lukáš BIELOVIČ,

advokát

Bc. Martin BALEGA,

študent práva

L/R/P advokáti, s.r.o.