Tím

Mgr. Gabriela Smatanová
Mgr. Gabriela Smatanová
manažérka kancelárie

Gabriela sa už niekoľko rokov aktívne podieľa na pracovných procesoch advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Svojou prácou tiež prispela k zaradeniu kancelárie medzi popredné advokátske firmy s celoslovenskou pôsobnosťou. Partnerom kancelárie pripravuje pracovné stretnutia, zodpovedá za finančnú agendu a je prísediaca počas dôležitých rokovaní, z ktorých pripravuje výstupy pre ďalšiu činnosť. Zabezpečuje potrebnú komunikáciu s klientami, podieľa sa na príprave dokumentov pre partnerov a participuje aj na marketingu. S kolegami dohliada na bezproblémový chod recepcie a riadi administratívnu činnosť, ktorá je dôležitá v právnej agende pri komunikácii s inštitúciami.