Tím

Mgr. Jana Vašíčková
Mgr. Jana Vašíčková
advokátsky koncipient

Jana Vašíčková je absolventkou Trnavskej Univerzity v Trnave. V advokátskej kancelárii pôsobí pod vedením Tomáša Lysinu od roku 2014, kedy začala popri štúdiu pracovať na pozícii právneho asistenta. Od úspešného absolvovania štúdia práva v roku 2016, pôsobí v advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient. Zameriava sa predovšetkým na korporátne právo, v rámci ktorého má skúsenosti s akvizíciami, fúziami, či cezhraničnými premiestneniami spoločností. Jana zastupuje klientov v sporových a mimosporových konaniach v oblasti obchodného, občianskeho a rodinného práva pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, vrátane prípravy žalôb, vyjadrení a iných súdnych podaní. Participuje na projektoch v oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva, vrátane prípravy Due Diligence, právnych analýz, stanovísk, návrhov, vyjadrení, zmluvnej dokumentácie a ďalších právnych dokumentov, podľa požiadaviek a potrieb klientov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.