Tím

Mgr. Lívia Šťastná
Mgr. Lívia Šťastná
advokátsky koncipient

Lívia Šťastná absolvovala Univerzitu Komenského v Bratislave v roku 2020. V rámci svojej praxe sa popri poskytovaní všeobecného právneho poradenstva v oblasti občianskeho, obchodného práva a správneho práva, zameriava najčastejšie na oblasť komunálneho práva, stavebného práva a práva nehnuteľností. Lívia má skúsenosti so zastupovaním klientov v osobitných konaniach, spočívajúcich najmä v stavebnom a priestupkovom konaní, ako aj v iných konaniach pred správnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Okrem zabezpečovania monitoringu a reportingu legislatívnych zmien, pripravuje taktiež právne analýzy, návrhy a vyjadrenia podľa potrieb a požiadaviek klienta.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.