Tím

Mgr. Rastislav Jackovič
Mgr. Rastislav Jackovič
advokátsky koncipient

Rastislav Jackovič je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti aplikácie práva pobytu cudzincov, vyšetrovania trestnej činnosti a jej odhaľovania, najmä ekonomickej kriminality, nadobudol počas svojho pôsobenia v Policajnom zbore. V advokátskej kancelárii L/R/P advokáti sa zameriava na poskytovanie efektívneho právneho poradenstva klientom pri získavaní a obnovovaní všetkých foriem pobytu cudzincov na celom území Slovenskej republiky. Rastislav sa zároveň venuje poskytovaniu právneho poradenstva účastníkom trestného konania, ich zastupovaniu a to vo všetkých jeho štádiách.