27.04.2020

Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur

Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur

Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných a neraz hájime a ochraňujeme ich práva v súdnych procesoch. A sme v nich úspešní. Zastupovali sme tiež mesto Modra v spore o náhradu škody za takmer 300 tisíc EUR. O túto sumu žaloval mesto jeho obyvateľ, ktorému na pozemok spadla (ešte v roku 2009) časť mestského hradného múru, čo mu znemožnilo výstavbu rodinného domu. O predmetom spore rozhodoval najskôr Okresný súd Pezinok a v odvolacom konaní Krajský súd Bratislava. Ten sa stotožnil s rozhodnutím Okresného súdu Pezinok z roku 2017 a žalobu v plnom rozsahu zamietol. Súdny spor bol v roku 2015 aj predmetom miestneho referenda. Mesto Modra zastupoval v tomto konaní Rastislav Roško, partner našej advokátskej kancelárie, ktorý na margo úspešného prípadu povedal: „Je to dobrá správa nielen pre Modru, ale aj pre ostatné obce a mestá, ktoré sú konfrontované s podobnými prípadmi.“

Ak by Modra súdny spor prehrala, musela by zaplatiť náhradu škody a s najväčšou pravdepodobnosťou by tak chýbali peniaze v rozpočte na základný výkon kompetencií mesta.

V prípade, že ste sa ocitli v obdobnej situácii aj vy, s dôverou sa na nás obráťte.