Energetika

Sektor energetiky je považovaný za kľúčové odvetvie tuzemského aj európskeho priemyslu.​Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. dôsledne sleduje progres energetických trendov a tomu zodpovedajúce zmeny právnej úpravy. Našim klientom z oblasti energetiky tak poskytujeme komplexné právne poradenstvo, vrátane právnych oblastí, s ktorými pri prevádzkovaní elektrární a prenosových sústav, prípadne pri predaji a spätnom odpredaji elektrickej energie, môžu prísť do styku.

V oblasti energetiky zabezpečujeme klientom tiež právny servis pri fúziách a akvizíciách a uzatváraní kontraktov. Rovnako sme im k dispozícii pri rokovaniach s príslušnými subjektmi verejnej správy a územnej samosprávy.

Domácim aj zahraničným investorom a dodávateľom sme pripravení poskytnúť právnu podporu pri realizácii projektov výstavby energetických zariadení, ich údržbe, ako aj pri modernizácii energetickej infraštruktúry.

30.10.2020
Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej e...
31.08.2020
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
25.06.2020
Nové požiadavky cyber security v energetike
Dňa 01.04.2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zák...