Kryptomeny

Sme svedkami každoročného exponenciálneho nárastu investícií do kryptomien. Na druhej strane sa právo virtuálnych mien v celej Európe ako aj v Slovenskej republike ešte len začína rozvíjať. Právna úprava kryptomien zasahuje do rôznych „štandardných“ oblastí práva, či už sa jedná o AML, daňové predpisy alebo aplikácie analógie legis v rámci neupravených zmluvných vzťahov. Advokátska kancelária L/R/P advokáti asistovala svojim klientom pri významných investíciách do virtuálnych mien a inštitucializovaných krypto nástrojov, súvisiacich administratívnych a regulačných konaniach, ako aj pri celkovom nastavení zmluvných, korporátnych a obchodných záležitostí daných projektov. Orientujeme sa v právnej úprave virtuálnych mien nielen v Slovenskej republiky ale v rámci celej Európskej únie a máme praktické skúsenosti z fungovania virtuálnych mien a kryptobúrz naprieč Európou.

09.10.2019
Je Portugalsko skutočne daňovým rajom pre obchod s kryptomenami?
V marci 2015 vyzvala Banka Portugalska všetky banky a iné peňažné inštitúcie, aby sa zdržali obchodovania s kryptomenami, vzhľadom na riziko plynúce zo schém, na ktorých je ich fungovanie založené. To...
03.08.2020
Povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek a zmenární virtuálnych aktív
Legislatívne povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb zmenární virtuálnych aktív možno zaradiť do troch hlavných oblastí regulácie. Sú to regulácia inves...
06.11.2020
Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Novela č. 279/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) nie je...
30.04.2021
NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.
Nezameniteľný token, pomocou ktorého sa dajú zarobiť milióny, no v novom digitálnom svete sú i terčom kontroverzie. O nezameniteľných virtuálnych aktívach, ktoré menia digitálne umenie, hovoria odborn...