Trestné a cudzinecké právo

Popri poskytovaní poradenstva v oblasti občianskeho a obchodné práva, advokátska kancelária L/R/P advokáti poskytuje svojim klientom právne služby a kvalifikované právne zastupovanie účastníkom trestného konania, a to vo všetkých jeho štádiách. Vzhľadom na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, osobám vykonávajúcim kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, či iným osobám, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

Z agendy cudzineckého práva poskytuje advokátska kancelária právne poradenstvo a prípravu komplexnej dokumentácie súvisiacej so získaním prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky, najmä za účelom zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky. Osobitne sa venujeme zastupovaniu našich klientov v správnych konaniach súvisiacich s touto problematikou.

20.10.2020
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...
23.11.2020
Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.
Od 01.01.2021 má byť účinný zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Prinášame Vám tie najdôležite...
03.05.2021
Návrh novely Trestného poriadku vo veci právnej úpravy kolúznej väzby.
Väzba predstavuje najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu a preto by sa mala využívať len v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu. Vychádzajúc zo zásady prezumpcie neviny ide o nevinnú osobu a pret...
17.07.2023
Alkohol za volantom – hrozba pre všetkých
Vodiči motorových vozidiel čelia na svojich cestách mnohým nástrahám. Avšak tým najvážnejším faktorom, ktorý znemožňuje plynulú a zodpovednú jazdu je prítomnosť alkoholu. Tento nebezpečný fenomén už s...