Tím

JUDr. Andrej Lunter
JUDr. Andrej Lunter
advokátsky koncipient

Právny expert, trestné právo, s dôrazom na drogovú, násilnú a majetkovú trestnú činnosť. Poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie v trestných konaniach a zaoberá sa aj oblasťou ekonomickej trestnej činnosti a právom cudzincov.


Vzdelanie

2011 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Rigorózna skúška (JUDr.)

2009 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2011 Slovenská advokátska komora


Projekty

• kvalifikované právne zastupovanie účastníkom trestného konania vo všetkých jeho štádiách,

• zastupovanie klientov v trestných konaniach týkajúcich sa machinácií pri verejných obstarávaniach a legalizácii výnosu z trestnej činnosti,

• obhajoba zahraničných klientov podozrivých zo páchania rozsiahlej medzinárodnej drogovej činnosti za desiatky miliónov eur,

• právne poradenstvo v oblasti ekonomickej trestnej činnosti,

• po zavedení trestnej zodpovednosti právnických osôb poskytuje právne poradenstvo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, osobám vykonávajúcim kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, či iným osobám, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať,

• právne poradenstvo v súvislosti so získaním prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky, najmä za účelom zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky,

• zastupovaniu daňových subjektov pred príslušnými správcami dane v daňovom konaní, v prebiehajúcich daňových kontrolách za jednotlivé zdaňovacie obdobia, ako aj vo vyrubovacích a odvolacích konaniach, ktoré s týmito kontrolami súvisia.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


23.11.2020  
Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.
Od 01.01.2021 má byť účinný zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Prinášame Vám tie najdôležite...