Tím

JUDr. Andrej Lunter
JUDr. Andrej Lunter
právny expert

Andrej Lunter je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pred nástupom do advokátskej kancelárie L/R/P advokáti pôsobil ako vyšetrovateľ oddelenia majetkovej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Počas výkonu svojej praxe sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií zameraných na problematiku drogovej trestnej činnosti. Hoci sa v rámci advokátskej kancelárie primárne špecializuje na trestné právo, popri svojej praxi poskytuje právne poradenstvo aj v iných právnych oblastiach. Osobitne sa zameriava na problematiku drogovej trestnej činnosti, ako aj násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Poskytuje právne poradenstvo a kvalifikované právne zastupovanie účastníkom trestného konania vo všetkých jeho štádiách. Zastrešuje právne poradenstvo v oblasti ekonomickej trestnej činnosti, kde vzhľadom na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb poskytuje právne poradenstvo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, osobám vykonávajúcim kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, či iným osobám, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Andrej sa tiež venuje jednotlivým otázkam cudzineckého práva. Klientom poskytuje právne poradenstvo v súvislosti so získaním prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky, najmä za účelom zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedenou problematikou, poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo pri komunikácii s príslušnými správnymi orgánmi, osobitne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ako aj jeho jednotlivými odbormi a oddeleniami.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

23.11.2020  
Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.
Od 01.01.2021 má byť účinný zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Prinášame Vám tie najdôležite...