Tím

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
partner

Tomáš Lysina je zakladajúcim partnerom kancelárie.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava. Postgraduálne doktorandské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na právo nehnuteľnosti, stavebné a pozemkové právo (akvizície nehnuteľností, právne, obchodné a daňové nastavenie plánovaných akvizícií, právne due diligence, investičné projekty /brownfield, greenfield/), developerské projekty, právo obchodných spoločností (cezhraničné zlúčenia subjektov, financovanie transakcií a post-transakčné nastavenie spoločnosti). 

Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2013.

V súčasnosti sa Tomáš nepodieľa na aktívnom riadení kancelárie, ale venuje sa privátnym investičným projektom.


30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie b...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...