Tím

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
zakladateľ a partner / advokát

Zakladajúci partner advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Špecialista na právo nehnuteľností, stavebné a pozemkové právo. Venuje sa aj akvizíciám nehnuteľností, právnemu, obchodnému a daňovému nastaveniu plánovaných akvizícií, právnemu due diligence, investičným projektom, developerským projektom, korporátnemu právu, cezhraničnému zlúčeniu subjektov, príprave a štrukturovaniu podmienok vstupu, fungovania a exitu investora, fondom rizikového kapitálu, financovaniu transakcií a post-transakčné nastavenie spoločnosti.


Vzdelanie

 2020 Collegium Humanum Warsaw Management University (LL.M.)

 2014 Vysoká škola Danubius, Fakulta práva, doktorandské štúdium, doktor práv (PhD.)

 2010 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, doktor práv (JUDr.)

 2009 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, magister práv (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2013 Slovenská advokátska komora


Projekty

• právne poradenstvo dlžníkom v oblasti podnikových úverov syndikátu slovenských bánk,

• príprava a štruktúra podmienok vstupu, fungovania a výstupu investora fondu rizikového kapitálu,

• poradenstvo pri zakladaní českých fondov kvalifikovaných investorov a reorganizácia štruktúr investičných fondov,

• M&A transakcia / fúzie a akvizície v sektore nehnuteľností (na strane kupujúceho a predávajúceho),

• poradenstvo spoločnostiam, do ktorých investuje jedna z najväčších private equity skupín na Slovensku, v súvislosti s fúziami a akvizíciami (na strane kupujúceho a predávajúceho),

• poradenstvo pri príprave, realizácii a výstavbe rôznych energetických projektov (veterné elektrárne, fotovoltické elektrárne) na Slovensku a v zahraničí,

• zastupovanie klientov na civilných súdoch,

• poradenstvo obchodníkom s elektrinou pri EFET zmluvách,

• poradenské služby klientom v oblasti hospodárskej súťaže.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.


30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie b...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...