Tím

Mgr. Adriana Bombalová
Mgr. Adriana Bombalová
právny expert

Adriana Bombalová je absolventkou Paneurópskej vysokej školy. V rámci svojej praxe sa spolupodieľa na príprave a posudzovaní obchodno-právnych, občiansko-právnych a pracovných zmlúv, ako aj participácii na projektoch v oblasti práva nehnuteľností, stavebného práva a pozemkového práva. Adriana zabezpečuje pre klientov advokátskej kancelárie L/R/P advokáti komplexné zastrešenie agendy complience, spočívajúcej najmä v príprave právnych stanovísk a analýz, monitoringu a reportingu zmeny právnych predpisov, navrhovania a prijímania interných opatrení a usmernení, poradenstva, vybavovanie dožiadaní externých subjektov a ďalších požiadaviek klientov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.


06.11.2020  
Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Novela č. 279/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) nie je...
30.04.2021  
NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.
Nezameniteľný token, pomocou ktorého sa dajú zarobiť milióny, no v novom digitálnom svete sú i terčom kontroverzie. O nezameniteľných virtuálnych aktívach, ktoré menia digitálne umenie, hovoria odborn...