Tím

Mgr. Marcel Štepanovský, PhD.
Mgr. Marcel Štepanovský, PhD.
právny expert

Marcel Štepanovský je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Má bohaté skúsenosti s právom životného prostredia a správnym právom z predchádzajúceho pôsobenia na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcii environmentálnych programov a projektov v oblasti eurofondov. V advokátskej kancelárii L/R/P advokáti sa, popri všeobecnej agende občianskeho a obchodného práva, zameriava na oblasť kryptomien v slovenskej a európskej právnej úprave. Podieľal sa na viacerých zahraničných akvizíciách, okrem iného na získaní licencie inštitúcie elektronického peňažníctva v Litve.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

09.10.2019  
Je Portugalsko skutočne daňovým rajom pre obchod s kryptomenami?
V marci 2015 vyzvala Banka Portugalska všetky banky a iné peňažné inštitúcie, aby sa zdržali obchodovania s kryptomenami, vzhľadom na riziko plynúce zo schém, na ktorých je ich fungovanie založené. To...
03.08.2020  
Povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek a zmenární virtuálnych aktív
Legislatívne povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb zmenární virtuálnych aktív možno zaradiť do troch hlavných oblastí regulácie. Sú to regulácia inves...
06.11.2020  
Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Novela č. 279/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) nie je...
30.04.2021  
NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.
Nezameniteľný token, pomocou ktorého sa dajú zarobiť milióny, no v novom digitálnom svete sú i terčom kontroverzie. O nezameniteľných virtuálnych aktívach, ktoré menia digitálne umenie, hovoria odborn...