Fondové štruktúry a M & A

Medzi našich klientov patria predovšetkým podniky z rôznych obchodných a priemyselných odvetví a finančné skupiny, v dôsledku čoho sú právne služby v oblasti M & A jednou z kľúčových oblastí pôsobenia našej kancelárie.

Naše služby v rámci M & A zahŕňajú najmä právne Due Diligence, poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií, príprave transakčnej dokumentácie, zastupovanie klientov na rokovaniach, právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločností. Špecializovaný tím právnikov našej kancelárie má bohaté skúsenosti nielen s transakciami domáceho, ale aj zahraničného charakteru. Pri poskytovaní poradenstva v oblasti M & A, úzko spolupracujeme s renomovanými odborníkmi z finančnej, účtovnej i daňovej oblasti, s cieľom poskytnúť pomoc klientom aj pri tých najzložitejších transakciách. Ochrana záujmov klientov je našou prioritou. Do portfólia našich skúseností patrí najmä:

  • príprava a štruktúrovanie podmienok vstupu, fungovania a exitu investora fondu rizikového kapitálu,
  • právne poradenstvo pri zakladaní zahraničných fondov kvalifikovaných investorov a reorganizácii investičných fondových štruktúr,
  • poskytovanie poradenstva pri financovaní a refinancovaní akvizícií významných projektov v oblasti energetiky,
  • komplexné poradenstvo pri akvizíciách formou asset deal, share deal, prevodu podniku alebo jeho časti, atď.,
  • právne poradenstvo pri národných, nadnárodných a cezhraničných fúziách a akvizíciách,
  • due diligence a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločností.,
  • cezhraničné zlúčenia spoločností so zahraničnými subjektmi.

V rámci poskytovania právnych služieb ohľadom fondov kvalifikovaných investorov (resp. iných korporátnych štruktúr) poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre založenie a chod fondu. Pri uvedenom spolupracujeme s renomovanými správcovskými (administrátorskými) spoločnosťami pre správu FKI, audítorskými a účtovnými spoločnosťami. Zároveň poskytujeme právne poradenstvo pri zabezpečovaní financovania cez rôzne finančné nástroje, rovnako aj prípadný exit alebo zrušenie a zánik fondovej (korporátnej) štruktúry.

11.05.2020
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...
30.04.2020
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie b...
24.10.2019
Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
Povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky sa stala účinnou 1. novembra 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje na takmer všetky právnické osoby. Kto je v z...
20.09.2019
Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora (skrátene RPVS) je verejne prístupný informačný systém verejnej správy, ktorý bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, verejno...