Tím

JUDr.  Ján Grman, PhD.
JUDr. Ján Grman, PhD.
advokát

Advokát, špecialista na právo hospodárskej súťaže a nekalosúťažného konania, v ktorom poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo, vrátane zastupovania pred súťažnými orgánmi a pred súdmi. Venuje sa tiež uplatňovaniu a vymáhaniu pohľadávok v súdnom konaní, uplatňovaniu nárokov poškodených v trestnom konaní a ich následnému zastupovaniu pred súdmi i ďalšej všeobecnej právnej agende.


Vzdelanie

2012 Paneurópska vysoká škola v Bratislave - Právnická fakulta (PhD.)

2008 Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta, Katedra obchodného práva (JUDr.)

2006 Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta, magister práv (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2009 Slovenská advokátska komora


Projekty

• komplexné právne poradenstvo v oblasti zákona o verejnom obstarávaní,

• špecialista na stavebné právo,

• zastupovanie významného klienta v oblasti stavebníctva pred Protimonopolným úradom vo veci oznámenia koncentrácie,

• zastupovanie významných stavebných spoločností v súdnych sporoch vo veciach investičnej výstavby – pozemných a inžinierskych stavieb,

• podieľanie sa na zastupovaní klienta v rámci významnej arbitráže pred Medzinárodným arbitrážnym súdom v Paríži (ICC International Court of Arbitration) v oblasti energetiky,

• poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti energetiky významným dodávateľom energií - elektriny a plynu pôsobiacim na slovenskom trhu,

• poskytovanie právneho poradenstva mestám a obciam,

• poskytovanie komplexného právneho poradenstva developerským spoločnostiam v celom procese od prípravy výstavby, samotnej realizácie výstavby polyfunkčných objektov a následného predaja bytov a nebytových priestorov,

• poskytovanie právneho poradenstva v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. asociáciám pôsobiacim v zdravotníckom sektore,


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


13.07.2020  
Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane neziskovým organizáciám v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva! Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so...
21.12.2020  
Navrhované zmeny v procese potvrdenia vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
V ostatnom období vystala akútna požiadavka po zmene procesného postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Uvedené je odzrkadlením núdze...
03.05.2021  
Návrh novely Trestného poriadku vo veci právnej úpravy kolúznej väzby.
Väzba predstavuje najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu a preto by sa mala využívať len v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu. Vychádzajúc zo zásady prezumpcie neviny ide o nevinnú osobu a pret...
15.07.2021  
Úskalia výstavby nájomných bytov
Právo na bývanie ako súčasť práva jednotlivca na primeranú životnú úroveň, vyplýva z článku 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý na území Slovenskej republik...
26.01.2022  
Komunálne a župné voľby v roku 2022 a nové pravidlá
Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa budú konať spoločne v rovnaký deň a rovnaký čas na jeseň tohto roka 2022. . Konanie spojených krajských a komunálnych volieb presadila ešte...