Tím

JUDr.  Ján Grman, PhD.
JUDr. Ján Grman, PhD.
advokát

Ján Grman pôsobí ako advokát od roku 2010. Do mája 2020 bol partnerom a konateľom v advokátskej kancelárii GRMAN & PARTNERS, s.r.o. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť práva nehnuteľností a developmentu, ďalej na investičnú výstavbu, právo obchodných spoločností s dôrazom na fúzie a akvizície. Okrem toho rieši v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti problematiku protischránkoveho zákona, špecializuje sa na konkurzy a reštrukturalizácie spoločností. Ján sa tiež venuje uplatňovaniu a vymáhaniu pohľadávok v súdnom konaní, uplatňovaniu nárokov poškodených v trestnom konaní a ich zastupovaniu pred súdom, príprave zmlúv a kontraktov podľa občianskeho a obchodného práva, ako aj ďalšej agende z občianskej a obchodno-právnej oblasti. Okrem toho sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti pracovného práva s akcentom na neplatné skončenie pracovného pomeru.


Ján sa tiež podieľal na zastupovaní klienta v rámci významnej arbitráže pred Medzinárodným arbitrážnym súdom (International Court of Arbitration - ICC v Paríži) v oblasti energetiky. 


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

13.07.2020  
Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane neziskovým organizáciám v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva! Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so...
21.12.2020  
Navrhované zmeny v procese potvrdenia vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
V ostatnom období vystala akútna požiadavka po zmene procesného postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Uvedené je odzrkadlením núdze...
03.05.2021  
Návrh novely Trestného poriadku vo veci právnej úpravy kolúznej väzby.
Väzba predstavuje najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu a preto by sa mala využívať len v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu. Vychádzajúc zo zásady prezumpcie neviny ide o nevinnú osobu a pret...
15.07.2021  
Úskalia výstavby nájomných bytov
Právo na bývanie ako súčasť práva jednotlivca na primeranú životnú úroveň, vyplýva z článku 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý na území Slovenskej republik...
26.01.2022  
Komunálne a župné voľby v roku 2022 a nové pravidlá
Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa budú konať spoločne v rovnaký deň a rovnaký čas na jeseň tohto roka 2022. . Konanie spojených krajských a komunálnych volieb presadila ešte...