Tím

Mgr. Tomáš Vall, LL.M.
Mgr. Tomáš Vall, LL.M.
riadiaci advokát

Advokát, špecialista na administráciu slovenských a zahraničných investičných fondov. V tejto súvislosti poskytuje administrátorom investičných fondov komplexné právne poradenstvo pri realizovaných investíciách, všeobecnej korporátnej agende, investičnej stratégii a pri udržiavaní súladu činnosti fondov s relevantnými právnymi predpismi (compliance).


Vzdelanie

2013 Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva (Mgr.)

2020 Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva (LL.M.)


Členstvo v organizáciách

2021 Slovenská advokátska komora


Projekty

• poradenstvo pri správe zahraničných a slovenských investičných fondov pri realizovaní investícií a divestícií v celkovom objeme nad 300M EUR – roky 2017 až 2021,

• poradenstvo investorom zahraničných a slovenských investičných fondov pri uplatňovaní akcionárskych práv a nárokov - roky 2017 až 2021,

• poradenstvo kupujúcemu pri akvizícií nadnárodnej siete reštaurácii rýchleho občerstvenia – 2021,

• poradenstvo pri príprave developerského projektu výstavby rodinných domov v hodnote cez 20M EUR – 2020,

• poradenstvo pri zastupovaní medzinárodnej nebankovej spoločnosti v správnej žalobe vedenom proti Národnej banke Slovenska – 2019,

• poradenstvo medzinárodnej nebankovej spoločnosti pri zastupovaní vo viac ako 800 spotrebiteľských súdnych sporoch – 2019.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.


11.05.2020  
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...
29.10.2021  
Forma náhrady za zriadené zákonné vecné bremeno pod stavbami
Zákonodarca svojou činnosťou spôsobil obciam a mestám bolehlav už nejeden raz. Zákony, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako vhodné, sa neskôr ukážu ako nie celkom domyslené. Ak je však už takýto záko...
21.07.2022  
Nútené odstraňovanie stavieb v intenciách Stavebného zákona s ohľadom na novú právnu úpravu
Samotné režimy odstraňovania stavieb možno rozdeliť na dve hlavné skupiny. Prvou z nich je nútené odstránenie stavby, kedy sa v praxi jedná o nariadenie odstránenia stavby, a to v zásade proti vôli vl...